Szkolenie Emisja i higiena głosu

W 2018 r. przeprowadzono w 2 przedszkolach szkolenie Emisja i higiena głosu 28 września 2018 r. w Przedszkolu Koziołki w Kaniach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, w powiecie pruszkowskim 6 października w Akademii Przedszkolaka w Starachowicach przy ulicy Grzybowej 1 Celem szkolenia było zapoznanie z tajnikami powstawania głosu, poznanie poprawnych technik oddechowych, nauka ekonomicznego zużywania powietrza, a także przebiegu dobrej artykulacji, czyli takiej, która ukazuje nasze optymalne możliwości oraz nie obciąża aparatu artykulacyjnego. Cel szczegółowy szkolenia: Nabywanie umiejętności długiego, swobodnego posługiwania się głosem jako narzędziem pracy. Usprawnianie techniki oddychania – oddech mowny. Poprawienie wyrazistości i sposobu artykulacji – dykcja, ataki głosowe. Zaznajomienie się z profilaktyką chorób zawodowych głosu. Poprawienie kondycji głosu poprzez poznanie umiejętności prawidłowego nim operowania. Zakres tematyczny: Typy wymowy, normy językowe, techniki wymowy, prawidłowy akcent i linia intonacyjna wypowiedzi. Prawidłowy oddech mowny, swobodne operowanie wdechem i wydechem. Zastosowanie podparcia oddechowego w mowie. Swobodne wypowiadanie długiej frazy, operowanie fazą wydechową, rejestrami i atakami dźwięku. Dykcja, ekspresja słowna, mowa ciała. Prawidłowa motoryka narządów artykulacyjnych. Relaksacja -relaks Jakobsona lub autogenny Schultza. Poprawne odczytywanie tekstów z dużymi trudnościami artykulacyjnymi.

top