O Nas

.

Image

Firma Euro – Doradztwo Jakub Kotelecki jest jednoosobową działalnością gospodarczą wpisaną do CEIiDG, pod numerem NIP 521-158-15-68. Jesteśmy organizatorem wielu szkoleń skierowanym do pracowników żłobków i przedszkoli (nasze główne PKD dotyczy szkoleń – 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) . Firma Euro-Doradztwo Jakub Kotelecki została wpisana do rejestru firm szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym  2.14/00108/2018. Głównym celem naszych szkoleń jest  podniesienie poziomu kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego dzieci, odpowiednie przygotowanie do obowiązującej podstawy programowej, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz opiekunek żłobkowych.

Firma Euro – Doradztwo Jakub Kotelecki jest firmą szkoleniowo-doradczą świadczącą usługi z zakresu doradztwa oraz szkoleń, wyspecjalizowaną w branży edukacji przedszkolnej. Współpracuje z wieloma ekspertami, trenerami  z dziedziny psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz logopedii.

Celem szczegółowym szkoleń jest dokonanie przekwalifikowania lub/i aktualizacji wiedzy i umiejętności szkolonych pracowników. Inwestycje w kadry przedszkola mogą poprawić zarówno pozycję instytucji jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. nasze szkolenia wpisują się w poszerzanie kompetencji, poszerzają wiedzę nauczycieli i opiekunek dziecięcych  o niezbędne narzędzia w tym zakresie, a także w przyszłości  ułatwią pracę z dziećmi i zmodyfikują współpracę z nimi oraz ich rodzicami.

Dzięki organizowanym przez Firmę Euro-Doradztwo szkoleniom teoretycznym i /lub praktycznym zdobedą Państwo, niezależnie czy są Państwo Pracodawcami czy Pracownikami lub bezrobotnymi kwalifikacje które będą mogli wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy jak równiez na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działania.

Dodatkowo Firma

logo Euro-Doradztwo

przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE oraz ze środków krajowych a także zajmuje się zarządzaniem projektami (sprawozdawczość, sporządzanie wniosków o płatność, uczestnictwo w kontrolach instytucji przyznającej dofinansowanie)


top