O Nas

Głównym polem działania Firmy Euro-Doradztwo jest przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE a także zarządzanie projektami (sprawozdawczość, sporządzanie wniosków o płatność, uczestnictwo w kontrolach instytucji przyznającej dofinansowanie).

Image

 

Dodatkowo Firma

logo Euro-Doradztwo

Jest organizatorem wielu szkoleń zarówno z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich jak i innych instrumentów finansowych.Organizuje również szkolenia specjalistyczne.Dzięki organizowanym przez Firme Euro-Doradztwo szkoleniom teoretycznym i /lub praktycznym zdobedą Państwo, niezależnie czy są Państwo Pracodawcami czy Pracownikami lub bezrobotnymi kwalifikacje które będą mogli wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy jak równiez na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działania.


top