Szkolenie Behawioralne sposoby nauczania i modyfikacji trudnych zachowań u dzieci autystycznych.

W dniach 2-11 października 2017 r. w Centrum Rozwoju i Edukacji Cogito Sp. z o.o. w Łące pod Pszczyną (województwo śląskie) odbyło sie 3 dniowe szkolenie :
szkoleniu pn. Behawioralne sposoby nauczania i modyfikacji trudnych zachowań u dzieci autystycznych. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Czas trwania – 20 godzin dydaktycznych.
Program szkolenia obejmował:
1. Autyzm i zaburzenia rozwojowe
1.1. Dziecko autystyczne w przedszkolu (żłobku) – podstawy organizacyjno-metodyczne
1.2. Badanie i wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym
1.3. Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera w pracy z dzieckiem autystycznym i z dziećmi z innymi zaburzeniami rozwoju
1.4. Profil Psychoedukacyjny AAPEP E. Schoplera w pracy z autystyczną młodzieżą i osobami dorosłymi
1.5. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole – skuteczne strategie edukacyjno-metodyczne
1.6. Dziecko z ADHD w szkole – skuteczne strategie edukacyjno-metodyczne
1.7. Wykorzystanie planów aktywności w edukacji i terapii dziecka autystycznego i innych o zaburzonym rozwoju
1.8. Zasady postępowania oraz wybrane techniki i metody behawioralne modyfikujące zachowania trudne dzieci niepełnosprawnych
1.9. Elementy metod niedyrektywnych – wspomagających rozwój dziecka o zaburzonym rozwoju
1.10. Diagnoza pedagogiczna wczesnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego
1.11. Agresja i przemoc uczniów w szkołach specjalnych – startegie radzenia sobie z grupą i uczniem
1.12. Elementy metody integracji sensorycznej w rewalidacji dzieci o zaburzonym rozwoju
1.13. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu
2. Zaburzenia zachowania i przystosowania społecznego
2.1. Diagnoza przystosowania i nieprzystosowania społecznego ucznia
2.2. Diagnoza agresji w przedszkolu
3. Niepowodzenia przedszkolne
3.1. Przyczyny niepowodzeń szkolnych i przeciwdziałanie im w przedszkole
4. Współpraca z rodzicami
4.1. Rodzice dziecka – sprzymierzeńcy czy wrogowie nauczycieli?
4.2. Diagnoza rodziny i jej znaczenie dla sytuacji szkolnej ucznia
4.3. Pedagogizacja rodziców klas integracyjnych

top