szkolenie – Edukacja matematyczna w przedszkolu

Dniu 22 czerwca 2017 r. w Centrum Rozwoju i Edukacji Cogito Sp. z o.o. w miejscowości Łąka (powiat pszczyński, woj. śląskie) odbyło się szkolenie
organizowane przez firmę Euro-Doradztwo Jakub Kotelecki pn. liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.
W programie warsztatów znalazły się proste i praktyczne zabawy, których celem było rozwijanie u dzieci podstawowych zakresów myślenia logicznego i matematycznego, a także działania odwołujące się do metodyki, dydaktyki i rozwoju procesów poznawczych.
Rozbudzając u dzieci zainteresowanie światem matematycznym i zachowując przy tym zasady dydaktyki ułatwimy im start w szkole i samodzielne funkcjonowanie w życiu.

Celem szkolenia było Pokazanie nauczycielom, jak pracować z dziećmi, aby wspomagać ich rozwój intelektualny zgodnie założeniami podstawy programowej.
Program szkolenia:

1. Charakterystyka myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego u dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Umiejętności matematyczne, które kształtuje się u dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Rola eksperymentów (myślenie przyczynowo-skutkowe) w rozwijaniu kompetencji matematycznych.
4. Rola nauczyciela w kształtowaniu kreatywnego myślenia.
5. Współpraca z rodzicami (listy do rodziców).

top