Żłobek w Słupnie (powiat płocki)

Euro-Doradzztwo przygotowała projekt dla Wójta Gminy Słupno (powiat płocki, woj. mazowieckie) na utworzenie w 2017 roku 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Słupno oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, przy ul Kościelnej 13. Projekt był częściowo sfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, konkurs „MALUCH plus” 2017.
Wartość ogólna inwestycji :1 289 655,00 zł
W tym wysokość środków pochodzących z dotacji 396 011,60 zł,
W tym wysokość wkładu własnego 893 643,40

Skutkiem utworzenia żłobka będzie
1. Wprowadzenie dodatkowej usługi – opieka nad dziećmi do lat 3 w gminie Słupno
2. Wzrost atrakcyjności świadczonych usług dla mieszkańców gminy Słupno
3. Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości placówek opieki nad dziećmi i usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3
4. Możliwość powrotu rodziców na rynek pracy
5. Umożliwienie rodzicom godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Wybudowanie żłobka w systemie kontenerów modułowych
2. Wyposażanie żłobka w niezbędne sprzęty(zgodnie z kosztorysem załącznik 2)
Rezultaty:
3. 1 żłobek w gminie Słupno
4. Utworzenia 12 miejsc pracy – do prowadzenia żłobka
5. Utworzenie 50 miejsc nad dziećmi do lat 3
6. Objęcie opieką 50 dzieci do lat 3
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 co przełoży się na szybszy powrót na rynek pracy kobiet oraz ich wzrost aktywności zawodowej
8. Wsparcie co najmniej 50 rodzin w sprawowaniu przez nie funkcji opiekuńczej wobec dzieci, co pozwoli na dokonanie przez rodzinę optymalnego dla danej rodziny wyboru modelu godzenia pracy z wychowaniem dzieci

top