Kreatywne Maluchowo (M. Kielce)

Firma Euro-Doradztwo Jakub Kotelecki sporządziła na zlecenie niepublicznego żłobka Maluchowo w Kielcach wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-091/17 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt otrzymał 95,5 pkt i zajął 3 miejsce na liscie rankingowej – http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/997-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-01-01-iz-00-26-091-17-w-ramach-poddzialania-8-1-1-zwiekszanie-dostepu-do-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3.
Celem projektu „Kreatywne Maluchowo” jest „Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 15 rodziców (15 kobiet/ 0 mężczyzn), którzy ze względu na wychowanie dziecka byli tej szansy pozbawieni poprzez objęcie opieką żłobkową 15 dzieci (7dz/8ch) w wieku 0-3 lata w Żłobku Maluchowo dla 15 dzieci (7dz/8ch) w wieku 0-3 lata z Kielc i okolicznych miejscowości os 1.10.2017 do 30.09.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 267 925,00 PLN

top