Szkolenie – Dzieci nadpobudliwe

W dniu 1 lipca 2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie w Centrum Rozwoju i Edukacji Cogito Sp. z o.o. w miejscowości łąka pod Pszczyną (woj. śląskie) jednodniowe szkolenie pn. Dzieci nadpobudliwe w przedszkolu- metody pracy ( warsztaty praktyczne). Szkolenie miało charakter warsztatowy. Czas trwania – 10 godzin dydaktycznych.
Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z problemami wynikającymi z nadpobudliwości psychoruchowej. W formie warsztatów poznali specyficzne metody pracy. Na szkoleniu każdy uczestnik uzyskał również informacje na temat przykładów instytucji współpracujących z dziećmi z tego typu zaburzeniami.
Celem szkolenia było uzyskanie niezbędnych umiejętności do pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Ponadto szkolenie umożliwiło rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w szczególności nastawionych na kontakt z dziećmi nadpobudliwymi. Dzięki temu będzie Państwu łatwiej się z nimi porozumieć.
Program szkolenia:
• Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń współtowarzyszących – co kryje się pod nazwą ADHD
• Metody rozpoznawania ADHD u dzieci – pierwsze symptomy
• Przyczyny nadpobudliwości – skąd bierze się nadpobudliwość
• Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi
• Warsztat komunikacji z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzicami
• Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
• Jak wytłumaczyć innym uczniom zachowanie dziecka z ADHD?
• Techniki radzenia sobie ze stresem
Korzyści ze szkolenia: Nabycie umiejętności pozwalających na prawidłową pracę z dzieckiem z ADHD. Usprawnienie komunikacji pomiędzy wychowawcami a dzieckiem. Umiejętność rozpoznawania nadpobudliwości we wczesnym stadium. Nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z nadpobudliwością u dzieci.

top