Szkolenie – Zielone okulary

W dniach 12-13.06.2017 zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników żłobka Mali Giganci w Pszczynie pod nazwą „Zielone okulary –pedagogika zabawy w edukacji przyrodniczej”. Firma Euro-Doradztwo przygotowała dla żłobka również wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie na sfinansowanie tego szkolenia. Szkolenie było sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ponizej tematyka szkolenia :

Opis szkolenia:

Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji i wychowania w przedszkolu. Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Cel szkolenia:

Ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości.

Program szkolenia:

Ukazanie podstawowych 10 autorskich piosenek o tematyce przyrodniczej;
Zaprezentowanie zabaw ruchowych dla dzieci
Działania plastyczne
Przedstawienie doświadczeń wyjaśniających dzieciom niektórych zjawisk przyrodniczych,
Zastosowanie w nauce piosenek pomagających zrozumieć niektóre zjawiska przyrodnicze (między innymi obieg wody w przyrodzie, segregację śmieci, zjawiska pogodowe itp.)
Nabycie umiejętności wprowadzania dzieci, uczniów czy podopiecznych w fascynujący świat przyrody przez zabawę, ruch, taniec i muzykę.

top