Dzieci nadpobudliwe w przedszkolu- metody pracy ( warsztaty praktyczne)

Opis szkolenia:

Ważne jest, aby wychowawca zdawał sobie sprawę jak ważne  jest zapewnienie prawidłowego wsparcia dziecka nadpobudliwego. Uczestnicy zostaną zapoznani z problemami wynikającymi z nadpobudliwości psychoruchowej. W formie warsztatów poznają specyficzne metody pracy. Na szkoleniu każdy uzyska również informacje na temat przykładów instytucji współpracujących z dziećmi z tego typu zaburzeniami.

Cel szkolenia:

Uzyskanie niezbędnych umiejętności do pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Ponadto szkolenie umożliwi rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w szczególności nastawionych na kontakt z dziećmi nadpobudliwymi. Dzięki temu będzie Państwu łatwiej się z nimi porozumieć.

Program szkolenia:

  • Definicja zespołu nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzeń współtowarzyszących – co kryje się pod nazwą ADHD
  • Metody rozpoznawania ADHD u dzieci – pierwsze symptomy
  • Przyczyny nadpobudliwości – skąd bierze się nadpobudliwość
  • Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi
  • Warsztat komunikacji z dziećmi nadpobudliwymi i ich rodzicami
  • Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
  • Jak wytłumaczyć innym uczniom zachowanie dziecka z ADHD?
  • Techniki radzenia sobie ze stresem

Korzyści ze szkolenia: Nabycie umiejętności pozwalających na prawidłową pracę z dzieckiem z ADHD. Usprawnienie komunikacji pomiędzy wychowawcami a dzieckiem. Umiejętność rozpoznawania nadpobudliwości we wczesnym stadium. Nabycie wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z nadpobudliwością u dzieci.

top