Wesoły Maluch (Miechów)

30 czerwca 2015 r. zakończyła sie realizacja projektu „Wesoły Maluch szansą na lepszy start” w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL realizowanego wspolnie z gmina Miechów. Firma Euro – Doradztwo przygotowała wniosek o dofinansowanie , który został bardzo wysoko oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, otrzymał 14 pozycje na Liście Rankingowej – http://www.pokl.wup-krakow.pl/…/…/2014/LR_9.1.1_I_14_nr1.pdf

Projekt zakładał wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wygenerowanie 10 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 10dzieci (4dziewczynek/6chłopców) w wieku 3-5 lat z terenu miasta i gminy Miechów w Niepublicznym Przedszkolu Wesoły Maluch Realizowany był od 1.07.2014 do 30.06.2015r.

Oprocz tego projekt zakładał tworzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczajacych do Przedszkola : jak gimnastyka korekcyjna balet, body ball, zajecia muzyczno-rytmiczne czy gimnastyka w wodzie. Całkowita wartość projektu to 137 518,88, z czego dofinansowanie UE wyniosło 115 617,38

top