Żłobek w Nowym Mieście n/Pilicą (powiat grójecki)

Projekt był realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH – edycja 2016  (moduł 1). Projekt polegał na utworzeniu Żłobka Samorządowego dla 20 dzieci w wieku 0-3 lata na terenie Nowego Miasta nad Pilicą. Żłobek zostanie stworzony w budynku po byłym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, ul. Tomaszowska , Nowe Miasto […]

Czytaj więcej

Szkolenia Żłobkowe / Program Skrócony

Moduł 1 Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin): adaptacja jako rezultat rozwoju (proces wspomagania adaptacji, teoria więzi, rola opiekuna i rodzica) 3 godziny przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, (rozwój psychospołeczny E. Eriksona, rozwój psychiczny jako proces wypełniania zadań życiowych – koncepcja zadań rozwojowych Havighursta) 7 godzin uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, (rola środowiska oraz predyspozycji […]

Czytaj więcej

top