Żłobek w Słupnie (powiat płocki)

Euro-Doradzztwo przygotowała projekt dla Wójta Gminy Słupno (powiat płocki, woj. mazowieckie) na utworzenie w 2017 roku 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Słupno oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, przy ul Kościelnej 13. Projekt był częściowo sfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 […]

Czytaj więcej

Kreatywne Maluchowo (M. Kielce)

Firma Euro-Doradztwo Jakub Kotelecki sporządzuiła na zlecenie niepublicznego żłobka Maluchowo w Kielcach wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-091/17 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt otrzymał […]

Czytaj więcej

top