Żłobek w Słupnie (powiat płocki)

Euro-Doradzztwo przygotowała projekt dla Wójta Gminy Słupno (powiat płocki, woj. mazowieckie) na utworzenie w 2017 roku 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Słupno oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, przy ul Kościelnej 13. Projekt był częściowo sfinansowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 […]

Czytaj więcej

Kreatywne Maluchowo (M. Kielce)

Firma Euro-Doradztwo Jakub Kotelecki sporządziła na zlecenie niepublicznego żłobka Maluchowo w Kielcach wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-091/17 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt otrzymał […]

Czytaj więcej

Żłobek w Nowym Mieście n/Pilicą (powiat grójecki)

Projekt był realizowany w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH – edycja 2016  (moduł 1). Projekt polegał na utworzeniu Żłobka Samorządowego dla 20 dzieci w wieku 0-3 lata na terenie Nowego Miasta nad Pilicą. Żłobek zostanie stworzony w budynku po byłym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, ul. Tomaszowska , Nowe Miasto […]

Czytaj więcej

Wesoły Maluch (Miechów)

30 czerwca 2015 r. zakończyła sie realizacja projektu „Wesoły Maluch szansą na lepszy start” w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL realizowanego wspolnie z gmina Miechów. Firma Euro – Doradztwo przygotowała wniosek o dofinansowanie , który został bardzo wysoko oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, otrzymał 14 pozycje na Liście Rankingowej – http://www.pokl.wup-krakow.pl/…/…/2014/LR_9.1.1_I_14_nr1.pdf Projekt zakładał wzrost […]

Czytaj więcej

top