Przygotowanie wniosków

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE.

Realizacja projektów

Zarządzanie projektami oraz ich realizacja. Kompleksowe oraz szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych.

Doradztwo

Sprawozdawczość, sporządzanie wniosków o płatność, uczestnictwo w kontrolach instytucji przyznającej dofinansowanie.

image1

Szkolenia

Firma jest organizatorem wielu szkoleń zarówno z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich jak i innych instrumentów finansowych.

image2

Teoria i praktyka

Organizowaneprzez Firmę Euro-Doradztwo szkolenia teoretyczne i /lub praktyczne.

image3

Kwalifikacje

Zdobedą Państwo, niezależnie czy są Państwo Pracodawcami czy Pracownikami lub bezrobotnymi kwalifikacje które będą mogli wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy.


Powierzając firmie Euro-Doradztwo przygotowanie i/lub realizację projektu

Otrzymujecie Państwo

  • kompleksową informację dotyczącą pozyskania środków unijnych,
  • profesjonalną usługę opracowania wniosku o dofinansowanie projektu,
  • zarządzanie przyznanym dofinansowaniem,
  • przeprowadzenie z Państwem szczegółowej analizy potrzeb,
  • przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

Realizowane projekty

W pp Słoneczko realizowany był w dniach 1.09-2014-30.06.2015 projekt „Integracyjne Słoneczko” w ramach Konkursu Nr POKL/II/9.1.1/14. Firma Euro-Doradztwo przygotowała wniosek o dofinansowanie który uzyskał 95 punktów i znalazł się na Liście Rankingowej na 27 miejscu miejscu.”

Integracyjne Słoneczko / Projekt / Zrealizowany

“30 czerwca 2015 r. zakończyła sie realizacja projektu „Wesoły Maluch szansą na lepszy start” w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL realizowanego wspolnie z gmina Miechów. Firma Euro – Doradztwo przygotowała wniosek o dofinansowanie , który został bardzo wysoko oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, otrzymał 14 pozycje na Liście Rankingowej”

Wesoły Maluch / Projekt / Zrealizowany

top